Geplaatst door POD Maatschappelijke Integratie op donderdag 02/04/2020 om 08:22

https://www.schenkingsbeurs.be/vrijwilligers/

Oproep tot vrijwilligers om de voedselhulp te ondersteunen

Voedselbanken, OCMW’s en alle verenigingen die actief zijn in de voedselhulpsector verstrekken dagelijks aanzienlijke voedselhulp aan de meest behoeftigen. Op dit moment heeft deze sector een tekort aan mensen om zijn missies uit te voeren en heeft het behoefte aan vrijwilligers. Daarom roept de POD Maatschappelijke Integratie u op om de voedselzekerheid van de meest kwetsbare mensen te behouden.

Wat kan je hier doen?

We nodigen u nu uit om u als vrijwilliger in te schrijven via de Schenkingsbeurs. U wordt in contact gebracht met organisaties in uw regio die hulp nodig hebben. Wederzijdse hulp en solidariteit zijn essentieel om mensen in nood te helpen.

Wat verwachten we van jou?

Contacteer de organisatie om te zien wat je kan betekenen. Inschrijven via deze link: https://admin.schenkingsbeurs.be/signup/volunteer

Praktisch

admin